Общинският съвет във Варна избра ръководствата и съставите на постоянните, временните и специализираните комисии. 

Начело на комисията по финанси и бюджет застава Николай Стефанов от "ПП-ДБ". Неговият съпартиец Йордан Кателиев ще ръководи комисията по собственост и стопанство, съобщават от Община Варна. 

За председател на комисията по архитектура и градоустройство беше избран Иво Балчев от "Алтернативата“. Колегата му Георги Кулински от същата група поема транспортната комисия.

Съветниците от БСП Зорница Василева и Димитър Чутурков ще оглавят съответно комисиите по социални дейности и жилищна политика и по култура и духовно развитие.

Местният парламент реши Мария Тодорова от "Левицата!“ да ръководи здравната комисия, а Галина Иванчева от "Възраждане“ да поеме комисията "Туризъм, търговия и рекламна дейност“.

Начело на комисията по "Европейски въпроси и международно сътрудничество“ застава Ивайло Костадинов от "Има такъв народ“. Владислав Бакалов от "Алтернативата“ беше избран за председател на комисията по наука и образование.

Георги Георгиев от "Възраждане“ ще оглави "Младежки дейности и спорт“. Неговите съпартийци Дилян Григоров и Николай Костадинов ще ръководят съответно ПК "Обществен ред, сигурност и безопасност на движението“ и ВрК "Структури и общинска администрация.

Михаил Луков и Евгений Йосифов от "ПП-ДБ“ ще председателстват комисиите за противодействие на корупцията и за опазване и възпроизводство на околната среда. Начело на Наблюдателната комисия ще застане Светослав Йорданов от "Възраждане“.

Председатели на ПК "Благоустройство и комунални дейности", ВрК "Правна“ и ВрК "Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Общински съвет – Варна" не бяха избрани поради липсата на номинации.

В ръководствата на комисиите не участват представители на групите "Експертен център“, "Български гласъ“ и ГЕРБ. Преди гласуванията от ГЕРБ обявиха, че макар да разполагат с експерти в много области, няма да правят номинации в ръководствата на комисии и ще оставят на новосформираното мнозинство да поеме отговорност за тях. От другите две групи също не издигнаха свои кандидати.