Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече спокойно. В 7.00 часа днес секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на СИК. До този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите. За осигуряване на охраната на изборните секции са ангажирани над 200 служители от структурите на ОДМВР-Разград и РДПБЗН-Разград, които отговарят за реда и спокойствието в региона.

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се ползването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. Служителите на МВР осигуряват външната охрана на изборните места. При необходимост се намесват за възстановяване на реда, ако за това има решение на съответната избирателната комисия.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР, на денонощната телефонна линия на министерството 02 90 112 98 и имейл izbori@mvr.bg /или в ОДМВР-Разград на тел. 084 62 72 57/.

Създадена е организация звената на Дирекция "Български документи за самоличност“ да работят в днешния ден от 8.30 до 19 часа. Те ще издават удостоверения (за изгубени, откраднати, повредени, унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. В дните от 4 до 7 юни са издадени 16 удостоверения – 9 в Разград, 6 в Исперих и 1 в Кубрат. В деня за размисъл с удостоверение за гласуване са се снабдили двама граждани – един в Разград и един в Исперих. През съботния ден са връчени 14 изготвени лични карти – 8 в Разград, 4 в Исперих, 1 в Кубрат и 1 в Лозница.