Изборите за Народно събрание и за Европейски парламент в област Перник започнаха в спокойна обстановка. Предприети са всички мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряване спокойното протичане на изборния процес. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално. Към 07,00 часа днес секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на Секционните избирателни комисии. До този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборитес. За сигурността и охраната на изборните секции са ангажирани достатъчен брой служители, които отговарят за реда и спокойствието в региона. Със заповед на директора на ОДМВР – Перник старши комисар Милчо Милчов са определени дежурни групи, които да реагират при извършено престъпление, свързано с изборните права на гражданите или такова от общ характер.

Служителите на сектор "Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Перник и в РУ ще работят от 08, 30 до 19, 30 ч.. Те ще издават удостоверения за изгубени, откраднати, повредени или унищожени лични карти и документи с изтекъл срок, с оглед упражняване на избирателните права на гражданите. До момента са издадени 13 такива.

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на хората, както и такива, употребили алкохол или други упойващи вещества. Забранено е ползването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. Служителите на МВР се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и след изрично поискано съдействие от председателя на Секционната избирателна комисия. При възникнали нередности могат да се подават сигнали на тел. 112, горещата телефонна линия, предоставена от МВР – 02/ 9011298 и e-mail:, izbori@mvr.bg. и в ОДМВР – Перник 076/676370 и e-mail: odc-pernik@mvr.bg и pernik@mvr.bg. Органите на прокуратурата също приемат сигнали за изборни нарушения