Прокурор Валентина Боти от прокуратурата в Катания, Италия посети град Бургас и проведе специализиран индивидуален обмен по програма на Европейската мрежа за съдебно обучение. Обменът бе фокусиран върху споделянето на опит, добри практики и знания в областта на борбата с организираната престъпност, която представлява предизвикателство както за България, така и за Италия.

По време на престоя си в Бургас, прокурор Валентина Боти, която има над тринадесет години стаж в съдебната система в Италианската Република, посети последователно Окръжния следствен отдел и Окръжната прокуратура в града, Бургаски районен съд, Териториалната дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) в града и Първо районно управление "Полиция“ към ОДМВР – Бургас. Служебните визити включваха запознаване с практическата работа на институциите и обсъждане на ефективни методи за справяне с организираните престъпни групи. По време на срещите, Валентина Боти и нейните български колеги обсъдиха методи за разследване, стратегически подходи и правни рамки, които могат да допринесат за по-ефективна съвместна работа в тази област.

Особено внимание по време на визитата на прокурор Боти беше отделено на обмена на информация между правоприлагащите органи на двете страни. В рамките на дискусиите бе подчертана важността на международното сътрудничество и координация, които са ключови за успешното противодействие на транснационалната организирана престъпност.

Посещението на прокурор Боти в Бургас е поредният пример за активната роля на Европейския съюз в насърчаването на сътрудничеството между държавите-членки за справяне с общите предизвикателства в областта на сигурността и правосъдието. Тази инициатива се разглежда като стъпка напред в укрепването на връзките между българските и италианските правоприлагащи органи и подобряване на ефективността в борбата с престъпността.

Програмата на Европейската мрежа за съдебно обучение има за цел да насърчава сътрудничеството и обмена на добри практики между съдебните институции в различни страни от Европейския съюз, като по този начин подобрява ефективността на борбата с престъпността на международно ниво. Обменът на опит е от значение за международното сътрудничество в областта на наказателното правосъдие и съвместната работа на Република България и Италианската република в борбата срещу организираната престъпност.