Инвестират близо 200 хиляди лева в Зоокъта в Павликени. Общината подписа договор за техническа помощ, а парите в размер на 199 253 лева идват по програма "Околна среда“ на Европейския фонд за регионално развитие, предаде кореспондент на "Фокус“.

Идеята на проекта е за зоопарка да се изработят пълни, качествени и адекватни стратегически документи, които да са база за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по Програма "Околна среда“ 2021-2027.

Предвижда се изготвянето на план за колекцията, включващ и план за размножаване, както и план за консервационни дейности. Тези документи са тясно свързани помежду си и ще бъдат разработени съобразно възможностите, които предоставя територията на зоокъта - терен, площ, инфраструктура с възможности за развитие; налични животински видове и възможностите за включване на нови, включително застрашени видове, с възможност за размножаване в плен, повторно заселване или повторно въвеждане в дивата природа.

Ще бъде съставен и план-график за изпълнение на дейностите, ако обекта получи финансиране.

С разработването на документите Зоокът Павликени ще получи своята стратегия за устойчиво развитие с набелязани приоритети, мерки и дейности за изпълнение на инвестиционни намерения, за обучение на персонала, за образователни и консервационни дейности.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Това е поредната инициатива на Община Павликени, която ще допринесе за модернизацията на Зоокъта. През 2020 година със средства от бюджета беше закупен съседен терен с площ 4,5 дка, с който зоопарка беше разширен. В ход е проектът за ремонт на клетката на мечката, а проектът за възстановяване на водното огледало пред входа допълнително ще направи обекта по-атрактивен.

Зоокът Павликени е дом на над 200 животни от над 40 вида. Най-новите обитатели са двойка камили. Освен тях посетителите могат да видят кенгуру, лами, птици нанду и ему, богата колекция от фазани, вълци, лисици, сърни и др. Зоокът Павликени е отворен всеки ден. Входът е свободен.