В Кюстендил беше представен напредъкът по трансграничен проект, насочен към повишаване на туристическия потенциал, чрез модерна визия, предаде репортер на "Фокус". По проекта е изработена интерактивна дигитална карта, като в картата са интегрирани при част от обектите аудио и видео файлове, 360 градусови снимки, 3D модели, pdf файлове, AR модели и връзки към външни източници, както и връзки към публични  уеб камери с живо предаване. "Идеята е всеки, проявил интерес към нашия регион, да може да разгледа забележителностите онлайн, а когато дойде в региона, да получи повече информация за тези забележителности“, каза зам.-кметът на Община Кюстендил Надя Каратова. Картата показва не само обектите, но и инфраструктурата, хотели, ресторанти, аптеки, банкомати и други.

Направено е  картографиране чрез визуализиране на пространствената информация, включена в създадената трансгранична туристическа база данни. Обектите на туристическото картографиране включват пространствени елементи и обекти заедно с текстовата информация, включена в базата данни. Изготвен е трансграничен маркетингов микс с цел генериране и распространение на повече информация за разнообразния туристически потенциал и предлагане в трансграничния регион Кюстендил – Куманово, чрез използването на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари. Организирани са и информационни турове в двете общини.

Венцеслав ИЛЧЕВ