На обществено обсъждане бяха представени конкретните дейности, които Община Казанлък е заложила в концепцията за "Нов модел на итегрирана детска здравна грижа", предаде репортер на "Фокус". Водещ партньор е Община Бургас, а Община Казанлък участва с мерки на обща стойност около 7 млн лева. Наименованието на проектната идея е "Интегрирана детска здравна грижа в Община Казанлък". Дейностите са разделени на две подобласти "Извънболнична помощ" и "Болнична помощ".

В част "Извънболнична помощ" обект на интервенция е ДКЦ "Поликлиника" Казанлък, осигуряваща здравни услуги на 5 общини. Голяма част заложените  мерки и дейности са концентрирани в "детско поликлинично отделение". Предвидени са и мерки за енергийна ефективност и закупуване на съвременна медицинска апаратура.

Втора поддейност в "Извънболнична помощ" е извършването на ремонтна дейност в 4 населени места - град Крън, село Горно Изворово, село Долно Изворово и село Ясеново.

В подобласт "Оптимизиране на болничната помощ " фокусът е изцяло в МБАЛ "Христо Стамболски" , предоставяща здравни услуги на 5 общини. Дейностите са фокусирани върху отделението по педиатрия, като включват закупуване на нова и съвременна апаратура, ремонтни дейности и мерки за енергийна ефективност.

Основна цел на мерките и дейностите е подобряване на качеството на предоставяните медицински услуги и задържане на персонала , работещ в здравните заведения.