По предложение на кмета Методи Байкушев стартира процедура за изграждане на четири паркинга в центъра на Благоевград, предаде репортер на "Фокус“. На днешното извънредно заседание на Общински съвет – Благоевград местните парламентаристи имаха възможността да разгледат, както и да гласуват по внесеното предложение от общинския кмет за изработване на Подробен устройствен план за изграждане на четири паркинга в Централна градска част на Благоевград. Целта на кметския екип е да бъде решен дългосрочно проблемът с паркирането на моторни превозни средства в областния център.

Според предложението на кмета три от паркингите ще бъдат подземни и ще са ситуирани под площадното пространство между Американски университет и хотел "Ален мак", под площад "Македония" и в района между Административен и Окръжен съд – Благоевград. Възможно е строителството им да бъде финансирано от държавния бюджет или по Европейски проекти.

Паркингът под площад "Македония" е част от проектна идея за реконструкция и обновяване на площадното пространство, с която Общината кандидатства пред МРРБ за финансиране по Оперативна програма "Развитие на регионите".

Част от проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Съдебна палата – Благоевград, реконструкция обновяване на пространството между Съдебната палата и Административен съд" е и паркингът в посочения район, за който Община Благоевград е подала проектна идея по програма "Развитие на регионите".

Предвижда се четвъртият паркинг да е многоетажен и да бъде изграден в района на старата автогара (при "Кончето"). За проектирането му има одобрено финансиране от държавния бюджет в размер на 150 000 лева. След изграждането на паркингите ще бъдат възстановени зелените и тротоарните площи.

Предложенията на кмета и неговият екип получиха подкрепата на общинските съветници, което означава, че предстои да бъде изработен Подробен устройствен план за всяко от тях, ще бъдат проведени обществени обсъждания. След приемането на ПУП предстои проектиране и възлагане на строителство, при осигурено финансиране.

В хода на дебатите, провели се в залата на местния парламент, общинският съветник Гергана Муртова предложи да се помисли за вариант – как четирите паркинга да бъдат превърнати в многофункционални зони.

"В цяла Европа, а и в цял свят, паркингите конкретно са едно многофункционално пространство. Избягват се архитектури, в които просто се изграждат едни празни кубове, които имат 30 – 40 % заетост, защото масово вечерта не се използват или много зависи от натовареността на града. Дори конкретно в Благоевград знаем, че паркингът на Кончето изобщо не е натоварен. Единственият паркинг, който е натоварен, е този на "Антим“ 1. Нека помислим при изграждането на тези паркинги – как те могат да бъдат съчетани с други функционалности“, призова тя.

От своя страна кметът на Община Благоевград Методи Байкушев заяви:

"Ние имаме огромен проблем с паркирането. Като погледнете широкия център от горе ще видите, че няма игла къде да падне. Единственото място са площадите – нещо, което се прави от доста години в държави като Испания, Италия, Франция. Ние смятаме, че това е една добра идея да изследваме тези възможности. Ако това се окаже възможно и ефективно, във фазата на проектиране, ще го направим, ако ли не няма да го направим. По отношение коментара на г-жа Муртова – да, абсолютно съм съгласен. Това също ще се случи на етап проектиране на тези пространства. Но истината е, че в момента ние говорим, с изключение на паркинга на Кончето, ние говорим за подземни паркинги. Така, че там възможността за многофункционалност до някъде е ограничена“.

Кметът на Благоевград добави, че все пак всякакви идеи от това естество са "Добре дошли“.

На извънредното заседание беше разгледано и предложението на кмета Методи Байкушев за актуализация на Плана за интегрирано градско развитие на община Благоевград. В него са включени нови 24 проектни идеи с висока обществена значимост, сред които: реконструкция и обновяване на парк Ловен дом и Ботаническа градина, на паркови пространства в м. Бачиново, изработване и изпълнение на туристическа маркетингова стратегия, изграждане на нова сграда за общински жилища, устройствено планиране, реконструкция, корекция и покриване на част от ул. "Ал. Стамболийски", построяване на нова училищна сграда, обновяване на сградата на ДТ "Никола Вапцаров".