Кметът на  "Родопи" обяви за неучебен ден  31-ви март в общината.  Целта е гарантиране здравето и безопасността на децата и учителите заради получените днес бомбени заплахи. 

Заповедта на Павел Михайлов е по предписание на началника на Първо управление на МВР в Пловдив.