Митнически служители на ТД "Митници Русе" задържаха 8660 плюшени играчки с визуални изображения на покемон и 1068 детски играчки с визуални изображения на Супер Марио при проверка в района на МП "Ферибот Оряхово", съобщи Агенция "Митници". 

По време на съвместната операция по противодействие на контрабандата на смесени екипи от Агенция "Митници“, ГД "Гранична полиция“, ГД "Борба с организираната престъпност" и Национална агенция за приходите, митническите служители спират за проверка товарен автомобил, който според представените документи превозва карго товар от Гърция за Чехия. 

При извършената щателна митническа проверка инспекторите установяват, че част от колетите в товара съдържат детски играчки, за които има основателни съмнения, че нарушават права върху интелектуална собственост.   

Детските играчки са задържани. Предстои да бъдат уведомени притежателите на съответните търговски марки. 

През 2023 година българските митнически инспектори са задържали в над 30 случая повече от 100 000 детски играчки. Митническите служители извършват проверки на товари, съдържащи детски играчки, текстилни и парфюмерийни изделия, перилни и почистващи препарати, спортни и други стоки, с цел пресичане на опити за контрабандното им транспортиране през държавната граница, както и съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 608/2013, който се отнася до защита правата върху интелектуалната собственост. 

Детските играчки заемат едно от водещите места сред най-често фалшифицираните стоки, носители на търговски марки. Освен, че те нарушават правата върху интелектуалната собственост на правопритежателите, "марковите“ детски играчки биха могли да са опасни. Фалшивите стоки не носят гаранции за влагането на безопасни материали и суровини (платове, сплави, бои и други), което потенциално би могло да доведе дори до здравословни проблеми на потребителите им. "Марковите“ стоки обикновено са анонимни – неясни остават произходът и производителят им, поради което търсенето на отговорност при настъпили инциденти в резултат на употребата им не е възможно. 

Съвместната операция по противодействие на контрабандата продължава на различни гранични пунктове на Република България.