За 17 от 23 представени документа от Столичната община са "Неотносими към настоящото производство“ – това казва Съдът по повод новата организция на движение около НДК. Ако Столичната община беше ученик на матура – щеше да е с оценка 2 на релси! Опитите да затрупат съда с документи не е сработил. Терзиев щял да жали. Има това право. Това заяви общинският съветник Антон Хекимян в личния си профил във Facebook, предава "Фокус".

Ето ккво още добави той:

И ние ще се съобразим с решението на по-горната инстанция.

По препоръката му да не искаме оставката на зам.-кмета Павлов. Искаме я сега, ще я искаме и след изборите. Следизборно, нещо като вашето "следварително“ по отношение на "Патриарха“ и анализите, които ще правите едва след незаконните действия там.

И сме сигурни, че, за съжаление, той ще ни даде основания, защото го направи два пъти в рамките на два месеца. Сега малко детайли и по решението на съда, който постановява "БЕЗУСЛОВНО“ спиране на "проекта“.

Освен опитите да оправдае зам.-кмета по транспорта в своята публикацията в социалните – Терзиев ни съобщава, че бързото произнасяне на Върховния административен съд ще бъде в интерес на гражданите. Явно не е наясно, че бързото производство се дължи на това, че същото е предвидено в процедурата на чл.- 250 от АПК.

Какво още каза съдът на Бонев и най-вероятно на подведения от "спасителите“ Терзиев:

Общината не е предоставила проект за организация на движението (ПОД) за бул. "Витоша“, бул. "П. Евтимий“ и ул. "Проф. Ф. Нансен“, а забележете "Проект за постоянна организация на движението с нова Велоалея по пл. "Руски паметник“.

Съдът признава за относими Протокол №15/09.04.2024 г. на ПК по транспорт, организация и безопасност на движението към СО и проект за постоянна организация на движението, но по отношение на същите казва следното "не се установява наличие на основания за извършване на процесните фактически действия“.

От решението на съда става ясно, че рухва и още едни мит, който пък разпространяваше Борис Бонев, а именно, че ЗДвП не задължавало общината да съгласува ПОД с МВР – ОПП при СВДР. Съдът подчертава, че "Действащия подзаконов нормативен акт, регулиращ тези обществени отношения е НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 24.10.2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, в сила от 06.11.2023г.“. В решението се подчертава изрично, че тази наредба се издава въз основа на ЗДвП.

Още една лъжите на "спасителите на булеварди“ се сгромолясва чрез решението на съда. Там се посочва, че "От представения Протокол № 15/09.04.2024 г. на ПК по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община се установява ,че на 09.04.2024г на заседание на постоянната комисия по транспорт ,организация и безопасност на движението при СО са разгледани въпроси ,касаещи в т.13 Постоянна организация на движението и е дадено становище "Съгласува се“ , това обстоятелство не е достатъчно да обоснове изпълнение на процедурата посочена по –горе , още по малко да замести липсващия ГПОД.

Същия извод следва и от съдържанието на представения от ответника работен инвестиционен проект за обект "Постоянна организация на движението на участъците – "П. Евтимий“- от "Граф Игнатиев“ до кръстовището с бул. "Прага“, бул. "Витоша“- от "П. Евтимий“ до бул. "Ген. Скобелев“ и ул. "Ф. Нансен“- от бул. "П. Евтимий“ до бул. "Васил Левски“, изготвен от инж. М. С. ,изготвен "по спешност“ , съгласно възлагателно писмо № СОА24-ВК08-6583 / 02.05.2024г със срок на изпълнение 10.05.2024г т.е. към момента на извършване на оспорените действия този проект е бил в процес на изработка.

Отделно от това липсват доказателства дали същия е входиран за разглеждане и кога е сторено това, а още по-малко да е преминала цялата съгласувателна процедура по НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 24.10.2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване“.


Накрая, рухва тотално и лъжата, че София има Генерален план за организация на движението. Видно от разпореждане № 5390 е София няма актуален ГПОД и съответно проектът за организация на движението, дори и съгласуван не е достатъчен да замени необходимостта от изработване на генерален план.