Бюджетът за чистота, т. нар. План-сметка, второто най-голямо разходно перо в бюджета на Столичната община, беше публикувана за обществено обсъждане на 24.11.2023 г. в съответствие със законовото задължение на Общината да приеме документа до края на календарната година, като преди това го подложи на задължително едномесечно обществено обсъждане. От групата на Продължаваме Промяната - Демократична България и Спаси София в общинския съвет коментираха, че първоначалният вариант на План-сметката, подготвен от управлението на ГЕРБ, повдига много въпроси към управлението на отпадъците и поддържането на чистота в града. 

“Предвид 10-дневния срок за преглед и анализ обаче част от необходимите промени нямаше как да бъдат отразени в публикувания вариант. Позицията на групата общински съветници на ПП-ДБ- СС винаги е била, че всички общински разходи трябва да бъдат прозрачни и обосновани, а почистването трябва да се извършва ефективно и в полза на обществения интерес. Затова заедно с екипа на кмета Васил Терзиев продължаваме да работим по изясняването на неотговорените въпроси в План-сметката, като предлагаме конкретни решения, които сме идентифицирали като работещи мерки за по-чист град", заяви Емилия Ангелова, общински съветник.

Сред мерките, които групата предлага са приоритизиране на машинното почистване пред ръчното метене, увеличение на общите разходите за миене (конкретно увеличаване на разходите за миене с автоцистерна с дюзи за сметка на миене с автоцистерна с маркуч предвид по-високата ефективност), както и включването на почистване на пешеходни зони и места за обществено ползване с водо- или пароструйка.

“15% от предложените разходи по План-сметката за чистотата или близо 44 млн. Лв. се формират от завода за третиране на отпадъци в с. Яна. Затова и нашият екип го посети, като открихме множество противоречия в дейностите и разходите. Продължаваме да анализираме и да търсим информация от ръководството, но обективният резултат е, че крайният продукт, т.нар. RDF е с компрометирано качество и загубите продължават", добави Пламена Терзирадева, общински съветник. 

“Нещо повече, от направения оглед пък на депо “Садината" установихме, че клетка 3 е почти запълнена и в експлоатация остава единствено клетка 4. Това създава реална опасност за нова криза с боклука в близките години. Имаме съмнение, че подаденият от предприятието  процент на депониран отпадък не е верен, а действителният процент да е 2 до 3 пъти по-висок. Именно, за да подсигурим дългосрочно работата на системата за отпадъци, предлагаме да се отдели бюджет за проучване на възможности за изграждане на клетки 5 и 6", каза още Пламена Терзирадева. 

“Предлагаме и включването на повече за издръжка на Столичен инспекторат, с цел подобряване условията на труд и осезаемо засилване на контрола върху сметопочистващите фирми", допълни Бойко Димитров, общински съветник. 

“Така ще гарантираме ефективен контрол върху частните фирми и спазването на договорите, с които Общината е обвързана до 2025 г." 

Групата на Продължаваме Промяната- Демократична България и Спаси София в Общинския съвет потвърди още веднъж своята решителност План-сметката за 2024г. да бъде разходвана максимално ефективно, а парите на софиянци да бъдат използвани само и единствено за подобряване на чистотата на София. Основен фокус за тях остава засиленият контрол от страна на Столична община и подобряване на чистотата в града.