В приемния ден на кмета Стефан Радев жители на община Сливен представяха различни казуси. Предимно позитивни, идейни и ползотворни бяха отделните срещи.

Доброволци, които работят съвместно със сливенски училища по редица инициативи, споделиха пред градоначалника еко идеи за по-чиста градска среда, начинания, в които могат да се включват повече граждани и домакинства. Жители изразиха готовност за съдействие в обществена дейност и полезни за града каузи.

По някои от поставените въпроси кметът увери, че те ще бъдат проучени и ще се търси възможно решение.

Беше потърсено съдействие и от заместниците на сливенския градоначалник по лични въпроси, имотни казуси и такива, свързани с пътната инфраструктура.

Приемният ден на кмета и неговия екип е всеки първи четвъртък от месеца, като при неотложни ангажименти е възможна промяна в дните и записаните граждани се уведомяват за това. Записването се извършва три дни преди приемния ден – в понеделник от 08.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината.

Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.