Будни граждани от Силистра сигнализират за инвестиционно предложение с опасения за здравето им. Те са изпратили писмо до РИОСВ-Русе, за да изразят категорично несъгласие с предложението за възстановяване на дейността на месокомбинат "Добруджа“, разположено в индустриалната зона на гр. Силистра.

"Настояваме за спешно обследване на състоянието на амонячната инсталация на комбината, преди да се стигне до евентуално издаване на разрешение за ОВОС.

Основания за нашето искане са:

Страхове за безопасността на амонячната инсталация: Преди години в Силистра се стигна до неволно изпускане на амоняк от месопреработвателното предприятие "Меком“. Инцидентът доведе до отцепване на района, спиране на електрозахранването за 48 часа и сериозни опасения за взрив.

Исторически прецедент: Информация от 2013 г. показва, че амонячната инсталация на "Меком“ е била обект на контролирано източване на амоняк поради опасност от обгазяване. Тогава фирмата е била включена в Областния план за защита при бедствия като потенциално опасна при промишлени аварии с отделяне на химически вещества.

Неизпълнение на предписания: Справка показва, че амонячната хладилна компресорна инсталация на "Меком“ е била спряна поради неизпълнение на 19 предписания на Регионалната дирекция "Инспекцията по труда“ в Русе.

В контекста на гореизложените факти, ние, гражданите на Силистра, изпитваме сериозни опасения за безопасността на амонячната инсталация на месокомбинат "Добруджа“.

Призоваваме РИОСВ-Русе:

Да проведе спешно обследване на състоянието на амонячната инсталация на месокомбинат "Добруджа“.

Да не издава разрешение за ОВОС, докато не се гарантира 100% безопасност на амонячната инсталация.

Да осигури прозрачност в процеса на проверка и да предостави на обществеността възможност да се запознае с резултатите от нея.

Считаме, че е недопустимо да се допуска възобновяване на дейността на месокомбината, преди да се гарантира, че амонячната инсталация не крие риск за живота и здравето на хората, както и за околната среда", пишат в сигнала си гражданите.