На 27 май 2024 година, делегация от Международния университет "Данубиус" в Галац, Румъния гостуваха на Русенския университет. Делегацията бе водена от проф. д-р Анди Пушка - Президент на Международния университет "Данубиус". Той бе придружен от доц. д-р Емануел-Щефан Маринеску - Директор на Отдел "Международни отношения"; Оана Поковнику - Директор на отдел "Връзки с обществеността и маркетинг"; Виктория Онофрей от Отдел "студенти" и Елиз-Кармен Логин от Колеж Данубиус.

Гостите бяха посрещнати от ректора на Русенския университет проф. д-р инж. Пламен Кангалов, председателя на Общото събрание на университета акад. Христо Белоев – почетен ректор на Русенския университет, заместник-ректора по международно сътрудничество доц. д-р Галина Иванова и зам.-ректора по научноизследователската дейност доц. д-р Десислава Атанасова.

Посещението в Русенския университет се осъществява в рамките на програма Еразъм+. Връзките на Русенския университет с Университет Данубиус в Галац датират от повече от десетилетие със съвместно лятно училище, участия в конференции, изнасяне на лекции и обучения по Програма Еразъм+ и други. Има подписан рамков договор за сътрудничество и договор по Програма Еразъм+ и високо ниво на изпълнение и по двата договора.

Ректорът на Русенския университет проф. д-р инж. Пламен Кангалов представи модерната база, съвременните ресурси за обучение и изследвания, дълголетните образователни традиции и авторитетната лидерска позиция на университета. Акцент беше поставен върху широката мрежа от партньорства в областта на образованието и изследванията с престижни университети от целия свят и работата по проекти. Русенският университет е един от 10-те изследователски университета в България.

Русенският университет е пионер в България по отношение на цифровата трансформация в образованието и приложението на изкуствения интелект. Организирали сме вече две научни конференции по тези проблеми, които се провеждат април в Русенския университет. За следващата година бих искал да ви поканя да споделим опит, обърна се ректорът към гостите.

Проф. д-р Анди Пушка - Президент на Международния университет "Данубиус" каза, че в Русенския университет се чувства у дома си, като освен факта, че двата университета имат от много години общи проекти, ректорското ръководство е винаги гостоприемно и приветливо.

В края на срещата двете страни изразиха общата си воля сътрудничеството помежду им да се задълбочава и разширява.

Румънските гости разгледаха Русенския университет, като посетиха зала "Образователно пространство на бъдещето“ и новия научноизследователски комплекс. Проф. д-р Иван Белоев и проф. д-р Пламен Захариев представиха две лаборатории. Гостите споделиха, че са изключително впечатлени от университета и материална база и изразиха възхищението си от високотехнологичното оборудване.