Над 20 тона строителни и битови отпадъци бяха събрани в горите в землището на село Климентово, община Аксаково, от служители на ДГС Варна и Община Аксаково, като част от кампанията “Да изчистим България заедно“, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. По традиция и тази година служители на стопанството и техните семейства се включиха в доброволческата инициатива по опазване на зеленото богатство на България.

ДГС "Варна“ осигури тежкотоварната техника за почистването, а Община Аксаково предостави депото за изхвърляне на отпадъци.

"Периодично провеждаме акции по почистване, но решението на проблема със замърсяването изисква всички да бъдем отговорни към опазването на природата и то не само в един конкретен ден", коментира директорът на варненското горско стопанство инж. Ганка Димитрова.

Законът за горите предвижда глоба от 200 до 2000 лв. за изхвърляне на отпадъци и строителни материали, замърсяващи горските територии напомни Александър Арамов, председател на управителния съвет на Североизточно държавно предприятие, което обхваща горските територии в 4 области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен, като уточни, че ежеседмично освен проверките против незаконната сеч се извършват и такива за нерегламентирано изхвърляне на строителни и битови отпадъци. "Разчитам на будното гражданско общество да подава сигнали на телефон 112 винаги, когато стане свидетел на нередности в горите“ апелира още той.

От Североизточно държавно предприятие напомнят, че безотговорно изхвърлените отпадъци нерядко повишават опасността от възникването на горски пожари.