Не отговарят на истината тиражирани твърдения, че във внесения от МС Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет за 2024 година са "драстично намалени“ средствата за проектите на Община Горна Оряховица. Това категорично заявява в позиция до медиите кметът на железничарския град Николай Рашков. Той допълва и, че твърдението вероятно е плод на неразбиране и некомпетентност, но фактите са други, те са необорими, а жителите на Горна Оряховица няма да бъдат ощетени.

"Ресурсът с който са обезпечени инвестиционните програми на общините у нас, включително и на Горна Оряховица, се запазва.

Общият размер на финансирането от 30 милиона лв. е гарантирано за проектите на Община Горна Оряховица. Те могат да се изпълняват в срок от 3 години и сумите за тях ще бъдат предвиждани в прогнозните разчети на държавните бюджети за 2025 и 2026 година.

Така например, след диалог и синхронизиране на работата ни с институции като ВиК и АПИ, някои от първоначално планираните за тази година горнооряховски проекти остават за следващия двугодишен период. Затова при актуализацията на държавния бюджет за 2024 г. фигурират сумите, заявени от нас по дейностите, които ще бъдат изпълнени до края на календарната година.

Накратко, рамката от общо 30 млн. лв. ще се инвестира и през следващите две години.

В тиражираната невярна информация се казва още, че въпросното "драстично намаление“ не се отнася за другите общини от Великотърновска област. Но дори повърхностен преглед на документа, внесен в НС, показва разлики между "прогнозен бюджет за 2024 г.“ и "обща прогнозна стойност на проекта“ и при общини като Велико Търново, Павликени и др.

Стандартната процедура по актуализиране на бюджета е именно във връзка със заявената от общините степен на готовност за изпълнение на проектите и усвояване на средствата. Промени може да има и през септември, като актуализацията да е и в посока повишение“, пише още в позицията на горнооряховския кмет.