Днес в периода от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Казашка река. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Бозвелийско. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Житница – клиентите, електрозахранени от ТП 5 и ТП 7. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 08:30 ч. до 16:30 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Самотино.

Днес от 08:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - кв. Аспарухово ул. Яш, ул. Перекоп, ул. Новгород, ул. Народни Будители, ул. Нарва, ул. Манастирска, ул. Кишинев, ул. Керч, ул. Гомел, ул. Ясен, ул. Томас Мюнцер, ул. Тимок, ул. Розова долина, ул. Рожен, ул. Пролет, ул. Младост, ул. Калач, ул. Искър, ул. Джузепе Гарибалди, ул. Горна студена, ул. Браила, ул. Арда, ДГ 44 В. Терешкова, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ .

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на кв. Аспарухово.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Партизани.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до17:00 ч. в районите на с. Камен дял, с. Боряна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците, с. Арковна.

Днес от 08:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Брестак – клиентите, електрозахранени от МТП 6, ТП 11, ТП 20, ТП 10.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Брестак, с. Метличина.

От 08:30 ч. до 16:30 ч. поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в районите на с. Новаково, с. Въглен, с. Яребична, местност Аксаковска панорама.