Служители от трите горски стопански участъка на "ДЛС Дикчан“ участват в гасенето на пожар в землището на Сатовча, местността Вълнев рид, съобщават от ЮЗДП.

Първоначално огънят обхваща самозалесила се иглолистна растителност, както и залесена горска територия с бреза. В последствие пожарът навлиза и в иглолистна гора. 

В акцията по ограничаване на огъня се включват и служители на Противопожарната служба и на Общината. Огънят е ограничен от северозападната част. 

Работи се на две невралгични точки от североизточната и източната част на пожара. Силният вятър създава предпоставки за разпространение на огъня.