Днес - 20.05.2024 г., в периода 09:00 ч. до 16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - карето, заключено между бул. Чаталджа, ул. Ген. Колев, ул. Иван Аксаков и ул. Цар Асен, електрозахранени от ТП 64 и ТП 416.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на ул. Ген. Колев 82, 84, 86, 88, 92, ул. Драва Соболч 1, 3, 5, 7, ул. Драва Чех 2, бул. Чаталджа 14, 20.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – ул. Дунав, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Александър Стамболийски, ул. Преслав, ул. Софроний Врачански, ул. София, ул. Драгоман, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Сливница, електрозахранени от ТП 7.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Рояк – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Аврен – клиентите, електрозахранени от БКТП 12 и МТП 13.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до17:00 ч. в районите на с. Синдел, с. Казашка река, с. Аврен, с. Садово, с. Венелин, с. Юнак, с. Дъбравино, с. Горен чифлик и източната част на с. Гроздьово.

Днес от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Генерал Колево.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Караманите, с. Червенци, с. Стефан Караджа, с. Радан Войвода.

От 09:00 ч. до 16:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Чернево – клиентите, електрозахранени от МТП 14 , ТП 1, ТП 2 , ТП 3 , ТП 4 и ТП 6. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Просечен - клиентите, електрозахранени от МТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Белослав - кв. Младост, бл. 20 и търговски обекти до него, електрозахранени от ТП 14 Белослав.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Есеница, с. Изворник, с. Калоян, с. Кракра, с. Искър – ТП 4, ТП 5, ТП 7.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Габърница – МТП 2.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Ветрино – ТП Кариера Ескана и с. Момчилово – ТП ПС Момчилово.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на ТП 1 с.Камен дял. Ще се редува поетапното изключване на клоновете, за да не лишават всички абонати едновременно.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Комунари – ТП 2, МТП 3.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Аспаруховo, Петролна база Аспарухово и в района на ТП ПС Роса.