От 08:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Белоградец. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти в селото.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Пчелник. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Митко Палаузов, ул. Никола Вапцаров, ул. Никола Обретенов, ул. Димчо Дебелянов, ул. Толбухин, ул. Пейо Яворов, ул. Гео Милев, ул. Петко Цонев, ул. Цар Симеон, ул. Христо Ясенов, ул. Цар Борис, ул. Алеко Константинов, ул. Хан Крум, ул. Цар Калоян, ул. Христо Ясенов, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапното изключване на отделни улици,така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – ул. Никола Калипетровски, ул. Патриарх Евтимий, ул. Димитър Грънчаров, ул. Ивайло, ул. Шипка, ул. Кирил и Методий, ул. Комунига, ул. Юрий Венелин, ул. Милин Камък, ул. Пролет, ул. Осман Бей, ул. Цонко Гавраилов, ул. Пета безименна, ул. Ген. Скобелев, ул. Перуника, електрозахранени от ТП 10.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна – част от м-ст Ракитника, клиентите, електрозахранени от ТП 885.

От 08:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Бяла - ул. Михаил Дойчев, ул. 14 та, ул. Аврам Гачев, ул. Господин Милушев, ул. Димитър Янев, ул. Пирин, ул. Рила, ул. Братя Господинови, електрозахранени от ТП 14.

Днес от 09:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на KK Чайка - района около Ривиера, ул. Димитър Хаджиянев, х-л Кини, Никеа Парк, м-ст Ален мак - ул. Петър Попов, района около х-л Роса, м-ст Баба Алино, х-л Белвю.

От 08:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 6 /района откъм гр. Суворово/.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - част от м-ст Планова, електрозахранена от ТП 934.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия - клиентите, електрозахранени от МТП Овчарник Провадия и ТП Измътец.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до17:00 ч. в районите на с. Комарево, с. Храброво, в района на МТТ Айкъна, МТП Гробище, ТП ПС СЕП Блъсково.

От 08:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - м-ст Прибой, м-ст Фичоза.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на м-ст Боровец, кв. Галата, м-ст Зеленика.

Днес от 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Горица.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.