Столичният инспекторат наложи глоби на търговски обекти в ж.к. Лагера за изхвърляне на хранителни отпадъци, научи Sofia24.bg. Нарушението е констатирано на бул. "Цар Борис III“84 , за което инспекторите от район "Красно село“ са наложили глоби и са съставени актове на три обекта.

На обществено място е допуснато изхвърляне на отпадъци , както и до контейнерите, а вътре в тях са изсипани хранителни и други отпадъци, генерирани от дейността им. При проверката е установено, че тези обекти имат сключени  договори да предават биотпадъците два пъти седмично на столичното предприятие за третиране на отпадъци и въпреки всичко не  са се съобразили и са допуснали нарушението. Предприети са действия по почистване.

Припомняме, че биоотпадъци, които се образуват от училища, детски градини, детски кухни, търговски обекти, пазари, ресторанти, заведения за обществено хранене, хотели и други се събират разделно и се предават на ОП "Столично предприятие за третиране на  отпадъци“ или на фирма, притежаваща разрешение за дейности с отпадъци. Тези обекти са задължени да определят отговорни  лица, да не ги смесват с другите потоци отпадъци и да ги предават за последваща преработка.

 При установяване на нарушения от Столичен инспекторат се налагат санкции.