При възникнал пожар, както и при извършени проверки от служители на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян, се установява, че някой, от разположените на територията на града, пожарни хидранти не се откриват или достъпът до тях е възпрепятстван, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Смолян. Хидрантите са разположени върху тротоара и могат да бъдат надземни или подземни. Голяма част от жителите на областния град складират дърва за огрев и строителни материали върху тях или в близост. Често нарушение е и паркирането непосредствено до тях.

Пожарните хидранти са особено важни за пожарникарите, за да водоснабдят автомобила в случай на пожар и за гасене на сгради. Ако хидранта не може да бъде използван, се увеличава времето за гасене, което може да застраши човешки живот.

В тази връзка е необходимо отново да напомним:

- Не се разрешава спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5м., преди и след пожарните хидранти, съгласно Наредба №8121з-647 за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от 01.10.2014г.

- Разтоварени дърва по тротоари, улични платна и зелени площи могат да престоят не повече от 48 часа, съгласно Наредба на Община Смолян от 2016г.

Нарушителите на разпоредбите носят административно-наказателна отговорност и подлежат на глоба от 200лв. до 2000 лв.