"Икономическата миграция особено през последните години постави грижата за възрастните хора като приоритет пред всяко общество и правителство. Именно това налага и все по-отчетливата роля на местната и държавната власт на регионално ниво, която да бъде гарант за адекватна и комплексна грижа за възрастните хора навсякъде в страната", заяви заместник областният управител на Русе при участието си в публична дискусия със студенти и граждани относно предизвикателства пред младите хора за активен принос в осигуряването на качествена и достъпна дългосрочна грижа за възрастните хора в България.

Срещата беше организирана от "Каритас България" и "Каритас Русе", в партньорство с Русенски университет "Ангел Кънчев". Събитието беше част от проект "Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност", който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, съобщи ОА-Русе.

Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Според Ковачев подобни проекти са действително ефективни и трябва да има повече такива, но те не трябва да са единично явление.

"Те трябва да бъдат в основата и на по-активни мерки от страна на всички институции, които да са насочени към цялостната грижа за хората от третата възраст. Фундаментален въпрос продължава да е степента на загриженост, която не трябва да е само на емоционално ниво, но да изисква влагане на усилия, време и средства.

Грижата за възрастните хора е важна, защото тя е критерии за зрелостта и благоденствието на една нация. Така се създава и една приемственост в поколенията, която изгражда стойностите и устоите на всяко общество"
, категоричен бе Георгиев.

Той заяви, че Областната администрация е готова по всякакъв начин да съдейства, независимо дали става дума за координиране и съгласуване на действия между различни ведомства и неправителствения сектор или пък активното предоставяне на достъпна информация за евентуални програми, по които могат да се реализират инициативи в обществена полза.

Припомняме, че Национална католическа федерация "Каритас България" е българска неправителствена организация, осъществяваща социална дейност в България от 1993 г. Като структура на Католическата църква, "Каритас" поставя в центъра на своето внимание хората от "периферията на света", които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно.

Професионалните грижи в дома, предоставени с внимание и разбиране, са най-силният двигател на желанието за живот и пътят към достойно изживяване на старините.

В днешната дискусия участваха редица представители на държавната и местна власт, както и на академичната общност. Сред тях бяха председателят на Общинския съвет академик Христо Белоев, ректорът на Русенския университет проф. д-р Пламен Кангалов, а също и изпълнителният директор на "Каритас Русе“ Стефан Марков.

Академик Белоев определи събитието като значимо и посочи, че за нашия град е много важно да имаме създадена много добра среда за възрастните хора.

"Грижата за по-възрастните и тези, които имат специални потребности ще е нещо много важно занапред и ще трябва да се реши от обществото", каза председателят на Общинския съвет.

Той изрази надежда днешната среща да даде отправни точки за бъдещи дейности в тази сфера. От своя страна ректорът проф. Кангалов сподели, че е радостен, че в Русенския университет има студенти и преподаватели, които са се посветели на подобна дейност. Той бе категоричен, че винаги ще подкрепя реализирането на такива инициативи. 

"България е на последно място в ЕС по дълголетие. Проблемът не е толкова в раждаемостта, а в късото живеене и неговото качество", посочи Стефан Марков, който заяви, че е нужна и нова политика, свързана с домашните грижи. В изказването си той посочи и редица международни практики, както и начините за тяхното финансиране. 

Според данни от НСИ средната възраст на населението в област Русе за 2022 г. е 47.4 години при средна за страната 45.2 години. Средната продължителност на предстоящия живот на населението в Русенско през периода 2020 – 2022 г. е 72 години, което е малко повече от средното за страната.