Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" в Габрово започва реализацията на един от своите нови проекти за 2024 година, който е одобрен по приоритетното направление на Програма Култура на Община Габрово за 2024 г. "Творческо преживяване и социализация на пространствата", съобщават от общината.            

Проектът носи заглавие "В началото бе Словото..." - от глаголицата до съвременното изкуство" и неговата основна цел е запознаване на деца и младежи с глаголицата и въздействащите й проекции в днешно време. Глаголицата е първата старобългарска азбука, наричана от специалисти "най-съвършената графична система от древни времена до днес". Това е поредният проект на РБ "Априлов-Палаузов", реализиран с подкрепата на Програма "Култура" на  Община Габрово. Преди него успешно бяха осъществени още два проекта - "От хартията до книгата...и след това" и "Книжно лято – букви, думи и знаци".

Партньори в осъществяването на проекта на библиотеката са екипите на други две институции в Габрово с постоянен принос към обществения и културен живот в областта и в страната – Художествена галерия "Христо Цокев" и Регионален исторически музей.

Отделните етапи на проекта проследяват развитието на глаголицата от нейното създаване през по-нататъшното й преобразяване - знаков момент в исторически процес, който продължава и до днес с усъвършенстването на езика и писменото ни слово. Глаголицата е стройна знакова система със силно визуално и звуково въздействие и е призната за една от най-съвършените графични системи в човешката история. По тази причина тя заслужава специално внимание и е необходимо да достигне до по-широк кръг от разнообразни публики.

Екипът ни проучи и доказа, че сред децата и младежите днес, а и сред мнозина възрастни има потребност да познават в детайли историята на българската писменост и книжовната ни култура, да проследят развитието на българските букви от зараждането на писмеността до нашата съвременност. Възвръща се интересът към първите исторически периоди от развитието на буквите, думите и словосъчетанията – писмените знаци, които остават след нас и са свидетелство за човешкия напредък и просперитет.

В хода на проекта ще бъдат проведени четири творчески арт-ателиета с участието на деца, ученици, специалисти и доброволци под общ надслов "Светът на глаголицата" – оцветяване на глаголически букви, рисуване върху коприна, забавни образователни игри, ателие за папие-маше и арт-колажи, наречено "Втори живот за вестници, списания и книги“, както и създаване на приказки, театрална миниатюра "Буквите". В заключителната фаза на проекта ще бъде организирана специална изложба "Изкуство в книга - "Ars in Libro" в ХГ "Христо Цокев".

Периодът за осъществяване на проекта е от 1 юни до 15 октомври 2024 година. Първото ателие ще бъде в беседката зад основната сграда на библиотеката на 12 юни 2024 г. от 10 часа.