Изпълнителният директор на ИА "Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) инж. Екатерина Асенова подписа Споразумение за сътрудничество с ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев. На срещата присъства и заместник-ректорът, отговарящ за кариерното развитие, алумни, връзки с работодатели и бизнеса проф. д.и.н. Соня Милева. Според нея Споразумението ще скъси пътя на студентите до обявените позиции за работа в Главната инспекция по труда и ще бъде добра възможност да се повиши осведомеността за трудовите  им права. ИА ГИТ пое ангажимент да изнесе лекции пред студентите, свързани с техните права и задължения при започване на работа, съобщават от Главна инспекция по труда.

Целта на Споразумението е двете страни да си съдействат за подготовката на студентите в процеса на тяхното обучение, като им дават възможности за придобиване на специфични знания и кариерна реализация. За постигането ѝ се предвижда организиране на срещи с представители на Инспекцията по труда, които да подпомагат кариерното ориентиране и мотивиране на студентите.

Предвижда се провеждането на съвместни обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линията на последващата професионална реализация на студентите. Тези инициативи ще бъдат възможност да се повиши информираността на студентите за техните трудови права, за да бъдат добре подготвени служители за пазара на труда.

Споразумението със Софийския университет е поредното, което ръководството на Инспекцията по труда подписва с висше учебно заведение. Такива вече са подписани с ВТУ "Тодор Каблешков“, МГУ "Св. Иван Рилски“ и Нов български университет.

Споразуменията за сътрудничество са налични и на сайта на ИА "Главна инспекция по труда“ в секцията "За нас“ в рубриката "Сътрудничество и партньорство“.