ГЕРБ-СДС успя да вземе още една комисия в СОС и вече ще има петима председатели, след повторния вот за попълването на комисиите. Новата е противодействие на корупцията, която отиде при Антон Хекимян. Причината е, че Бонка Василева от ПП-ДБ-СС си направи отвод. 

Това е единствената промяна от предишното гласуване. Останалите комисии на ГЕРБ са финанси и бюджет, икономика, образование и култура и ред и сигурност. Припомняме, че повторното гласуване се наложи, след като миналата седмица областният  управител на София Вяра Тодева върна за гласуваното решението на 8 февруари.  

"БСП за България" отново ще е с четири комисии. Най-голямата група ПП-ДБ-СС остана с двама председатели - на младежта и спорта и международно сътрудничество. 

Двама отцепници от "Възраждане" също оглавиха комисиите Севделина Петрова ще е шеф на архитектурна комисия, а Красимир Гълъбов на околната среда. Димитър Данаилов от ИТН пък оглави инженерната комисия.

Вижте състава на комисиите в СОС:  

Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика - 17 членове:

Севделина Георгиева Петрова - председател

Росица Юри Николова - зам.-председател

Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател

Димитър Първанов Димитров

Благовест Георгиев Георгиев

Христо Николаев Копаранов

Стефан Атанасов Спасов

Грети Иванова Стефанова

Димитър Христов Петров

Анна Илиева Стойкова

Драгомир Христов Младенов

Лорита Георгиева Радева

Диана Нинова Тонова

Войслав Георгиев Тодоров

Иван Георгиев Сотиров

Ася Тодорова Тодорова

Васил Стайков Драганов

Постоянна комисия по финанси и бюджет - 17 членове:

Димитър Бойков Вучев - председател

Иван Янчов Таков - зам.-председател

Пламен Иванов Данаилов - зам.-председател

Бойко Георгиев Димитров

Емилия Божидарова Ангелова

Андрей Зографски

Благовеста Атанасова Кенарова

Росица Юри Николова

Драгомир Иванов Драгомиров

Ваня Лазарова Тагарева

Прошко Начев Прошков;

Екатерина Евлогиева Йорданова

Войслав Георгиев Тодоров

Красимир Рангелов Гълъбов

Севделина Георгиева Петрова

Вили Младенов Лилков

Карлос Арналдо Контрера

Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика - 11 членове:

Ваня Руменова Григорова - председател

Саад Таммам Алуани - зам.-председател

Антон Господинов Койчев - зам.-председател

Борис Бориславов Бонев

Марта Руменова Георгиева

Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова

Георги Валентинов Георгиев

Диян Величков Стаматов

Диана Нинова Тонова

Иван Максимов Пешев

Емил Александров Димитров

Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори - 13 членове:

Красимир Рангелов Гълъбов - председател

Емилия Божидарова Ангелова - зам.-председател

Лорита Георгиева Радева - зам.-председател

Цветелина Калинова Симеонова - Заркин

Димитър Първанов Димитров

Симеон Борисов Ставрев

Димитър Христов Петров

Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова

Анна Илиева Стойкова

Антон Гаро Хекимян

Иван Максимов Пешев

Еньо Енев Савов

Ивайло Христов Йонков

Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба - 9 членове:

Иван Митьов Виделов - председател

Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател

Димитър Иванов Данаилов - зам.-председател

Димитър Петров Шалъфов

Марта Руменова Георгиева

Христо Николаев Копаранов

Димитър Христов Петров

Румен Стенли Александров

Деян Николаев Николов

Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие - 13 членове:

Мирослав Ласло Боршош - председател

Цветелина Калинова Симеонова - Заркин - зам.-председател

Венци Венциславов Стойчев - зам.-председател

Бонка Сергеева Василева

Гергин Александров Борисов

Веселин Йорданов Калановски

Стефан Атанасов Спасов

Антон Гаро Хекимян

Диян Величков Стаматов

Иван Митьов Виделов

Еньо Енев Савов

Вили Младенов Лилков

Ивайло Йорданов Костадинов

Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация - 17 членове:

Прошко Начев Прошков - председател

Димитър Петров Шалъфов - зам.-председател

Иван Максимов Пешев - зам.-председател

Борис Бориславов Бонев

Бойко Георгиев Димитров

Гергин Александров Борисов

Грети Иванова Стефанова

Бонка Сергеева Василева

Антон Гаро Хекимян

Татяна Николова Георгиева

Диана Нинова Тонова

Станислав Чавдаров Младенов

Ивайло Христов Йонков

Венци Венциславов Стойчев

Севделина Георгиева Петрова

Пламен Иванов Данаилов

Иван Михайлов Алексиев

Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране - 11 членове:

Димитър Иванов Данаилов - председател

Грети Иванова Стефанова - зам.-председател

Николай Вельов Велчев - зам.-председател

Драгомир Иванов Драгомиров

Стефан Атанасов Спасов

Димитър Бойков Вучев

Антон Господинов Койчев

Драгомир Христов Младенов

Станислав Чавдаров Младенов

Венци Венциславов Стойчев

Иван Георгиев Сотиров

Постоянна комисия по обществен ред и сигурност - 9 членове:

Ваня Лазарова Тагарева - председател

Румен Стенли Александров - зам.-председател

Васил Стайков Драганов - зам.-председател

Благовеста Атанасова Кенарова

Христо Николаев Копаранов

Веселин Йорданов Калановски

Николай Вельов Велчев

Иван Георгиев Сотиров

Карлос Арналдо Контрера

Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност - 15 членове:

Иван Янчов Таков - председател

Андрей Зографски - зам.-председател

Карлос Арналдо Контрера - зам.-председател

Димитър Първанов Димитров

Симеон Борисов Ставрев

Благовест Георгиев Георгиев

Гергин Александров Борисов

Анна Илиева Стойкова

Димитър Бойков Вучев

Прошко Начев Прошков

Ваня Руменова Григорова

Ивайло Христов Йонков

Ася Тодорова Тодорова

Емил Александров Димитров

Красимир Рангелов Гълъбов

Постоянна комисия за децата, младежта и спорта - 11 членове

Димитър Петров Шалъфов - председател

Татяна Николова Георгиева - зам.-председател

Еньо Енев Савов - зам.-председател

Благовест Георгиев Георгиев

Драгомир Иванов Драгомиров

Саад Таммам Алуани

Екатерина Евлогиева Йорданова

Мирослав Ласло Боршош

Войслав Георгиев Тодоров

Вили Младенов Лилков

Иван Михайлов Алексиев

Постоянна комисия за връзки с гражданското общество - 7 членове:

Николай Вельов Велчев - председател

Румен Стенли Александров - зам.-председател

Ася Тодорова Тодорова - зам.-председател

Бонка Сергеева Василева

Благовеста Атанасова Кенарова

Марта Руменова Георгиева

Драгомир Христов Младенов

Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти - 9 членове:

Цветелина Калинова Симеонова - Заркин - председател

Екатерина Евлогиева Йорданова - зам.-председател

Станислав Чавдаров Младенов - зам.-председател

Саад Таммам Алуани

Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова

Диян Величков Стаматов

Иван Михайлов Алексиев

Деян Николаев Николов

Емил Александров Димитров

Постоянно действащата комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията - 9 членове:

Антон Гаро Хекимян- председател

Бонка Сергеева Василева

Иван Михайлов Алексиев 

Благовеста Атанасова Кенарова

Иван Митьов Виделов

Пламен Иванов Данаилов

Ивайло Христов Йонков

Васил Стайков Драганов

Ивайло Йорданов Костадинов