Фондът за подкрепа на местни инициативи в Търговище да продължи да функционира по съвместен проект със Сдружение "Платформа АГОРА" предлага в докладна до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров.

Иска се и разрешение за сключване на споразумение за сътрудничество с неправителствената организация.

Чрез партньорството общинският фонд ще продължи да бъде дофинансиран по линия на проекта, който "Платформа АГОРА" изпълнява с подкрепата на Фондация "Америка за България“. От своя страна местната администрация се задължава да продължи функционирането му поне до края на 2026 г.

Целта на фонда е да финансира проекти, които са предложени и изпълнени от гражданите. В предходните две години бяха реализирани 14 инициативи, свързани с благоустрояване на прилежащи площи към обществени сгради и междублокови пространства, създаване или обновяване на кътове за отдих, ремонт на площадки, тротоари и други.

Кандидати могат да са представители на неправителствения сектор, читалища, образователни и културни институции, управители на етажна собственост, както и неформални граждански групи.

В общинския бюджет за тази година са заложени 15 000 лв. за подкрепа на граждански инициативи. Очаква се по линия на проекта с "Платформа АГОРА" да бъдат осигурени още 5000 лв. през 2024 г.

Максималната сума, която ще се отпуска на едно проектно предложение, ще бъде посочена при обявяването на сесията за кандидатстване. През 2023 г. общата стойност на финансовата подкрепа за една инициатива бе 3000 лв.

В случай че общинските съветници одобрят предложението на кмета, се очаква сесията за набиране на проектни предложение да бъде обявена преди края на лятото. Одобрените кандидати ще разполагат с два месеца за изпълнение на проектите.

Припомняме, че създаването, функционирането и увеличаване на средствата във фонда е сред задачите в управленската програма на кмета д-р Дарин Димитров.

Докладната ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Общинския съвет на 27 юни.