На официална среща днес бе представен проекта за работата с Fire - Res, предаде репортер на "Фокус". FIRE-RES ще разработи интегрирана стратегия за управление на пожари за ефикасно и ефективно справяне с екстремни горски пожари в Европа.

На срещата присъстваха кметовете на населени места, кметовете на общини в област Стата Загора, представители на горски стопанства, пожарната и екипът на проекта.

С промените в климата и масивните горски насаждения в долината на розите това бе естествената стъпка на кмета Галина Стоянова, за да защити гражданите. 

На срещата бяха обсъдени основните причини за възникване на горски пожари и как да се подобрят начините за справяне с тях. Всяка от страните пое отговорност да участва в съвместни действия, за да се постиганат цели по проекта, а именно недопускане на горски пожари и свеждане до минимум щетите от тях.

Пред участниците бяха представени подробни анализи от представители на Лесотехническия Университет като се обърна особено внимание на неблагоприятното влияние на пожарите върху здравето на хората.