Община Разград информира, че на 18.06.2024г. и 19.06.2024г. (вторник и сряда) ще се изплащат възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии от произведените избори за народни представители и за членове на  Европейския парламент от Република България на 09.06.2024 г.

Възнагражденията се получават срещу представяне на документ за самоличност.

Изплащането ще се извършва на партерен етаж и в стая 411, в сградата на Община Разград - от 9:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.