В периода 29.02.2024 - 01.03.2024 от 10:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Бяла, ТП 26, улиците: "Пети Юни", "Пети Октомври", "Бунар Хисар", "Майор Груев" и "Иларион Драгостинов" от № 1 до № 19.

На 01.03.2024 от 08:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе, ул. "Солун" 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул. "Сяр" 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28; Фирми: "ПАРИС" ООД; ЛАБОРАТ. РОСЕН Й. ХРИСТОВ ВЕТЕР.

В периода 29.02.2024 - 01.03.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Две могили, ТП 4, кл. Б, ул. "Тракия", ул. "Чайка", ул. "Цариград", ул. "Черни връх", ул. "Хр.Ботев".

На 01.03.2024 от 13:30 ч. до 14:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Стърмен: ТП 2, ТП "ТКЗС"; с. Ценово; с. Караманово; с. Пиперково; с. Джулюница; с. Новград; с. Босилковци: ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 5, ТП 6, ТП “ТКЗС“, КТП “МТЕЛ“; с. Пейчиново: П 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП “ТКЗС“, ТП "Язовира; гр. Бяла, кв. гара Бяла, ТП "Люпилня“, МТП "Роза“, ТП "Винпром“, ТП "Сортови семена“, ТП "Булгарплод, ТП "3-гара Бяла“.

На 01.03.2024 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе, кв. "Дружба" 2, ул. "Екатерина Каравелова" 14 - 29; "Йосиф Дайнелов" 20 - 38; "Капитан Добрев" 3 - 18; "Мадан" 1- 9; "Обзор" 1 - 8; "Рудозем" 2 - 11; "Страцин" 2.

На 01.03.2024 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Рус, кв. Дружба 2, ул. "Ракитово" 1 - 6; "Ропотамо" 1, 2; "Троян" 6; "Цибрица".

На 01.03.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Мартен, ТП 7 и улиците: "Балатон", "България", "Генерал Радецки", "Калето", "Кирил и Методий", "Любен Каравелов", "Райко Даскалов", "Родопи", "Тракия", "Тунджа", "Хаджи Димитър", "Христо Смирненски", "Църковна Независимост", "Шипка", "Юрий Гагарин.

На 04.03.2024 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе, ул. "Солун" 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул. "Сяр" 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28; Фирми: "ПАРИС" ООД; ЛАБОРАТ. РОСЕН Й. ХРИСТОВ ВЕТЕР.

На 05.03.2024 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Борисово: ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 5, МТП 6, ТП 7, ТП 8, МТП 9, МТП 10, ТП ТКЗС 1, ТП ТКЗС 2, ТП "Помпена станция водоснабдяване“, ТП "ДЗС“, ТП "Телекомплекс“, ТП "ТКЗС Сушилня Вианд“, ТП "1-ва Помпена станция“, ТП "ССА Летище“, ТП "Помпена станция“; Обекти: Бензиностанция, Мелница, Местност Тетра, Фурна; Улици: "Александър Стамболийс и", "Ангел Кънчев", "Антим Първи", "Баба Тонка", "Бачо Киро", "Беласица", "Бойка", "Васил Левски", "Васил Петлешков", "Витоша", "Вихрен", "Възраждане", "Георги Бенковски", "Георги Гьонски", "Георги Димитров", "Георги Сава Раковски", "Добротица", "Добруджа", "Д-р Петър Берон", "Захари Стоянов", "Ив. Вазов", "Ивайло", "Иван Асен", "Искър", "Казанлък", "Калимок", "Калинин", "Калоян", "Кв. Парица", "Кирил и Методий", "К иченица", "Любен Каравелов", "Люлин", "Максим Горки", "Марица", "Митко Палаузов", "Мургаш", "Мусала", "Н. Найденов", "Никола Обретенов", "Оборище", "Одрин", "Паисий Хилендарски", "Петър Берон", "Пирин", "Плиска", "Райна Княгиня", "Рила", "Родина", "Сакар Планина", "Софроний Врачански", "Средна Гора", "Ст. Караджа", "Странджа", "Сърнена Гора", "Тинтява", "Тунджа", "Тутракан", "Хаджи Димитър", "Хан Крум", "Хан Омурт г", "Хр. Ботев", "Цар Борис Първи", "Цар Симеон", "Шар Планина", "Шейново", "Шести септември", "Шипка", "Янтра", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.

На 05.03.2024 от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ряхово: ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 5, ТП 6, ТП 7, ТП 8, ТП 9, ТП 10 Ряхово, ТП 11, ТП 12, ТП 13, ТП "ТКЗС 1“, ТП "Ексон“, ТП "ТКЗС Работилница“, ТП "Водстрой работилница“, ТП "Конопена фабрика“, ТП "Отводнителна станция“, ТП "Керамична“, ТП "Зърнени храни“, ТП "Биков“, ТП "Лимана“, ТП "Помпена станция водоснабдяване Борисо во“, ТП "Напоително поле“, МТП "Зеленчукова градина“; Обекти: Бара Дюлева, Местност Борисово, Помпена Отводнителна, Склад Автобаза, Помпена станция, Лимана, Ферма, Фуражен Завод, Цех Консерви; Улици: "Ал. Стамболийски", "Баба Тонка", "Братя Миладинови", "Васил Левски", "Весела", "Витоша", "Генерал Заимов", "Георги Бенковски", "Димитър Благоев", "Димитър Калинов", "Добруджа", "Д-р П. Григоров", "Д-р Петър Берон", "Дунав", "Ивайло", "Индже Войвода", "Искър", &quo t;Калоян", "Камчия", "Кирил и Методий", "Лом", "Любчо Баръмов", "Люлин", "Марица", "Митко Палаузов", "Никол Й. Вапцаров", "Огоста", "Олимпийска", "Отец Паисий", "Панайот Волов", "Панайот Хитов", "Петко Д. Петков", "Петър Берон", "Пирин", "Поп Харитон", "Пристанищна", "Простор", "Просторна", "Рила", "Родопи", "Ропотамо", "Самуил", "Свилен Русев", "Сергей Румянцев", "Средна Гора", "Стадиона", "Стара Планина", "Стефан араджа", "Странджа", "Странджа Планина", "Струма", "Тинтява", "Тодорка Атанасова", "Трапезица", "Тунджа", "Хаджи Димитър", "Хан Аспарух", "Хан Крум", "Хан Омуртаг ", "Христо Ботев", "Христо Смирненски", "Цар Борис Първи", "Цар Самуил", "Цар Симеон", "Царевец", "Църковна Независимост", "Черно Море", "Чифлишка", "Шипка", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, н амиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.