През следващата седмица стартира етап от дългогодишната кампания "Изнесени офиси“ на Енерго-Про, създадена с цел удобство на клиентите в малки населени места. В изнесените приемни на компанията е възможно заявяване на безкасови услуги, най-търсени от които са смяна на титуляр за партида и актуализиране на данни за навременна комуникация с компанията. Клиентите удостоверяват своята самоличност в мобилните приемни на Енерго-Про с лична карта, а в случаите на заявяване на услуга или смяна на титуляр на партида предоставят за справка и оригинален документ за собственост на имот. Служителите Обслужване на клиенти ще бъдат на разположение от 10 до 16 часа на посочените в графика дати и адреси в Павликени, Дългопол, Долни чифлик, Белослав и Девня.

На 17 април изнесеният офис на компанията ще бъде в Дългопол, ул. "Георги Димитров“ №132 – Зала на Общинския съвет. От 10:00 до 16:00 часа.

На 18 април – в Долни чифлик – площад "Тича“ №1 – Заседателната зала в сградата на Община долни чифлик. От 10:00 до 16:00 часа.

На 24 април – в Белослав, ул. "Гебедже“ №8, Клуб на пенсионера. От 10:00 до 16:00 часа.

На 25 април – в Девня, бул. "Съединение“, №78, Ритуалната за на партерния етаж на Община Девня. От 10:00 до 16:00 часа.

Пълният график и адресите на провеждане са публикувани на интернет страницата https://www.energo-pro.bg/bg/kampanii/izneseni-ofisi. Мероприятието е оповестено предварително чрез поставени плакати на централни места в градовете и допълнително на сайтовете на съответните общини. Изнесените офиси работят в координация и в тясно сътрудничество с кметовете по места.