Специалистите от Световната банка - по управление на публичните инвестиции Фернандо Бритос Ферлуга и по обществени поръчки - Кармен Калин и техни сътрудници проведоха на 17 април работна среща с кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов. В разговора участваха директорът на Дирекция "Устройство на територията и строителство“ – Павлена Станева, директорът на Дирекция "Обща администрация“ – Веселка Сотирова и началникът на отдел "Проекти, програми и стратегии“ – Красен Краев. Целта на посещението бе екипът да се запознае с основните финансови и административни предизвикателства пред Общината в управлението на публичните инвестиции и обществените поръчки.

Д-р Кабаиванов и неговите експерти подробно представиха работата по обществените поръчки, предизвикателствата по отношение на опитен персонал с умения и компетенции, добрите практики, планирането на процесите на обществените поръчки, критериите за тяхното възлагане; с източниците за финансиране на капиталови разходи в общините, с предизвикателствата пред тях и с проблемите, възникващи в процеса на работа.

На база получената информация от срещите в български общини, екипът на финансовата институция ще изготви оценка на административния им капацитет и преглед на публичните финанси на местно ниво, поясни Фернандо Бритос Ферлуга.