Тази вечер от 18:00 часа в зала "Петър Стайков" на Клуба на дейците на културата в Смолян ще бъдат представени две книги "Змейова напаст", разкази и "Ловни страсти в пазвите на Радюва планина", публицистика от Васил Венински.

За разказите му Димитър Христов пише следното: "Най-новата книга на Васил Венински "Змейова напаст“, спечелила конкурс за финансова подкрепа от МК, е продължение на белетристичната традиция на родопските властелини в литературата. Тя е пример за дълбините на българската душевност, за драматизма и героизма в народната съдба, за нравствените измерения на днешния и утрешния човек, генетично и духовно свързан както с модерната цивилизация, така и с дебрите на природата, със своите предци и учители в един друг свят, който ни връхлита с нови изпитания.

"Ловни страсти в пазвите на Радюва планина“ е обемен изследователски труд от над 340 страници. За да напише тази "ловджийска сага“, изтъква Иван Христов, Венински обикаля библиотеки и държавни архиви в страната. Впечатляват ни обособените раздели като отделни части в книгата, които систематизират огромната информация и ловни дейности през различните исторически периоди. Потвърждават умението на автора увлекателно да разказва, като отсява незначителното и обобщава водещото през годините. Наред с богатия снимков материал от черно-бели и цветни снимки (повечето лично направени), художествено-документалния текст е структуриран в петнадесет раздела. Книгата започва с кратък обзор, включващ човекът и лова, първите ловци, развитието на лова във времето, спира се на организираното ловно движение в България.