Красимира Чахова, председател на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности в Общинския съвет на Стара Загора, бе избрана за един от 5-имата зам.-председатели на Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм към НСОРБ. Това съобщиха за "Фокус" от Община Стара Загора. Заседанието на комисията, която през мандата си до 2027 г. включва 143-ма представители от 84 общини и 9 районни администрации, се проведе в края на миналата седмица в София. В работата му участва и общинският съветник от Стара Загора Бояна Танева-Манова, която е представила примери от своята активна дейност.

За председател на Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм бе избран зам.-кметът на Кюстендил Кристиян Иванчов. Друг представител на Старозагорски регион сред 5-имата зам.-председатели е зам.-кметът на Община Казанлък Сребра Касева. 

Обсъдени са били възможностите за разгръщане на активни форми за взаимодействие между общинските администрации и младите хора. Участниците в заседанието са постигнали съгласие, че политиките по приобщаване на младите хора са важен приоритет на европейско ниво. През последните 2 години с промените в Закона за младежта и приетата Национална стратегия, общините играят ключова роля за преодоляване на дистанцирането на младите хора от обществената дейност и управленските процеси.

Все повече български общини преосмислят своите природни и антропогенни ресурси и в съчетание с инвестициите в публична инфраструктура, полагат усилия за развитието на своя туристически потенциал. Туризмът като комплекс от икономически дейности е и важен фактор за насърчаване на предприемаческата активност освен в сектори като хотелиерство, ресторантьорство и транспорт, но и в развитие на културните институти и организации, стимулиране на творческата активност, съхранение на занаятите, разрастване на производството на храни и напитки и много други сфери на обществения живот.

Удовлетвореността на гостите не се измерва само с броя на реализираните нощувки. Все по-голяма роля играят качеството на инфраструктурата, състоянието на градската среда, подготовката на кадрите, ангажирани с индустрията на гостоприемството, достъпността на забележителностите, активността на културните институции и много други фактори. Всеки от тези аспекти ще бъде обект на обсъждания в Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм към НСОРБ.

Обособяването на въпросите, свързани с развитието на ефективни младежки политики и съвременен подход към туристическия потенциал на общините и ролята на местната власт в създаването и утвърждаването на дестинация България, е срещнала висока оценка сред членовете на комисията. В новия мандат общините подреждат в по-предни позиции в рейтинга на приоритетите си проблемите на младите хора и интересът към работата в експертната общност на НСОРБ е сериозен, а нагласите на членовете на Комисията са за активна и задълбочена работа.