Правителството реши на заседанието си в сряда да предостави на Столична община. 34 имота за реализацията на първия етап от проекта "Зелен ринг София", който предвижда създаване на тридесеткилометров линеен парк в града и изграждане на детски градини на територията на район "Изгрев".

"Зеленият ринг" е концепция за създаване на линеен парк чрез ревитализация и трансформиране на неизползвани терени в града. Голяма част от тях към момента действат като естествен разделител и градска бариера между различни столични райони. Основа на концепцията е възможността за свързване на различни паркове, повишаване на пешеходната и велосипедната достъпност между отделни жилищни квартали, осигуряване на достъп от кварталите до обекти на зелената система и разнообразни функции, които хората ежедневно имат интерес да ползват - достъп до публични сгради, училища, детски градини, спортни обекти и др. Трасето на Зеления ринг ще бъде разделено на отсечки с възможност за етапна реализация.

Служебният кабинет е решил също така да обяви за частна държавна собственост имоти, които се намират в столичния район "Надежда" и представляват спортно игрище с площ 4 7 кв. м и терен от 66 кв. м за друг вид застрояване. Имотите са в управление на областния управител на област София. Смяната на предназначението им е поради започнала процедура по одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация за Дружество за физическа култура и спорт "Локомотив" в Северен парк. Проектът предвижда от сегашния урегулиран поземлен имот да се образуват два - ДФС "Локомотив" и нов, който да е с предназначение "за спортна зала".