Община Дупница в партньорство с община Крива Паланка от Северна Македония входира документите по приоритет 1 - “По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег, известна като Транс-гранично сътрудничество (ТГС), съобщиха от пресцентъра на Община Дупница. Това стана, след като ОбС-Дупница даде съгласие по предложената докладна от кмета на общината инж. Методи Чимев. 

Целта на програмата е "Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони и намаляване на всички форми на замърсяване". Допустимите дейности, съгласно Програмата е насочена изключително към изпълнение на инвестиционни мерки, които трябва да са с акцент върху зелената инфраструктура в градската среда.

Основната дейност, която е допустима по проекта е озеленяване на площи на територията в градска среда. За целта са включени всички градинки на територията на града и квартали - жк. "Дупниц“а, жк. "Развесена върб“а, градинката "Левски", "Триъгълната", "Зад полицията" и десетки други по-малки. Освен затревяване, ще бъдат закупени и монтирани пейки за отдих, кошчета за отпадъци, компостери, косачки и контейнери за отпадъци.

Спечелването и реализирането на проекта, ще придаде нов, много по-приятен естетически вид на тези райони и подобряване на екологичното въздействие.