Части от Антична Сердика и архитектурното наследство на София да бъдат представени чрез триизмерни информационни елементи. За целта общинските съветници от ПП-ДБ-СС Гергин Борисов и Росица Николова предлагат да се организира художествен конкурс, който да изработи визиите, съобщават от Столичния общински съвет.

Идеята, е чрез макети от бронз, месинг или бетон, както и специални маркери по настилките да бъде показана историята на града и значително да се обогати информацията, която се предоставя на туристите. Елементите ще имат и тактилна функция, която да помага на гражданите със зрителни проблеми да усетят духа на представената епоха.

Елементите ще бъдат съобразени с вече утвърдения стандарт, включен в Наредбата за градска среда.

Вносителите на доклада аргументират предложението си с това, че редица европейски градове прилагат подобни решения. Пример за това е Берлин, където демонтирани части от Берлинската стена са маркирани в настилката на мястото, където някога се е издигала Стената.

Направление "Архитектура и градоустройство" трябва да организира заданието на конкурса, който да обхване:

- Маркери, осигуряващи силует на крепостната стена на Антична Сердика, когато тя пресича тротоари и улични площи;

- Информационни макети, осигуряващи възможност туристите да се запознаят с контекста на експонираните останки в предполагаемия им вид към съответния исторически период, към който принадлежат;

- Информационни макети и възстановки, представящи архитектурното наследство на града.

Предложението ще бъде разгледано на предстоящото заседание на градския парламент в четвъртък.