Възможностите за разширяване на партньорството в сферите на търговията, инвестициите и културата обсъдиха областният управител на Русе Драгомир Драганов и председателят на Окръжния съвет в Гюргево Думитру Беяну.

"Румъния е стратегически партньор на страната ни, а Русе и Гюргево са градовете, които през последните години демонстрираха колко е важно доброто сътрудничество по редица обществено значими теми", каза още Драганов по време на срещата, в която участва и изпълнителният директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, съобщи ОА-Русе.

"Убеден съм, че добрите двустранни взаимоотношения не се изразяват единствено в протоколни срещи, а в предприемането на реални мерки, които да са от полза за населението от двете страни на реката“, заяви Драганов. 

Той благодари на румънския си колега за ползотворното сътрудничество до момента с Областната администрация и изрази увереност, че то ще бъде успешно надградено. Също така Драганов отбеляза, че от съществено значение за него е подобряването на бизнес климата и подчерта успешното развитие на редица български фирми на румънския пазар. Не по-малко внимание по време на разговорите бе отделено на подобряването на свързаността. Разгледани бяха темите, касаещи изграждането на втори мост над река Дунав в района, както и предстоящия ремонт на съществуващото съоръжение.

"Ремонтът на Дунав мост е наложителен. Мисля, че не може да се отлага повече, вярно е, че ще има неудобства за пътуващите, но се ангажирам всички компетентни институции да предприемат необходимите мерки, за да се избегнат излишни проблеми“, каза областният управител.

Той настоя и за полагане на по-големи усилия от румънската страна за възобновяването на фериботната линия между Русе и Гюргево, която по неговите думи би облекчила значително тежкотоварния трафик. Припомняме, че идеята е фериботът да превозва по около 200 камиона на денонощие в едната посока. Областният управител Драгомир Драганов направи инспекция на място на фериботната площадка в северната ни съседка, като той бе уверен, че тя е почти напълно завършена.

На срещата, която се състоя днес в Гюргево, беше обсъдено и партньорството по европейски проекти между институциите от двете държави. "Надявам се общините от региона да успеят да реализират повече проекти, които имат пряко въздействие върху местното население“, коментира Драганов.

До 9 септември е отворен и приемът на проектни предложения по поканата за образование и обучение на програма "Интеррег VI-A Румъния – България“ 2021 – 2027.

Общият бюджет на процедурата е 15 млн. лв, а финансирането за един проект –  между 150 хил. евро и 1,5 млн. евро, в зависимост от неговия мащаб, като финансови средства се отпускат за разработване на програми за образование и обучение, трансгранични стажове, партньорства между учебни заведения и бизнеса, както и инвестиции в образователна инфраструктура.