Втората по тежест мярка за неотклонение наложи Варненският апелативен съд на служител в Община Варна. Камен Х. е привлечен като обвиняем за това, че като е злоупотребил със служебно положение - инспектор строителна дейност - е поискал и приел подкуп посредством изнудване. Според прокуратурата, 34-годишният мъж е поискал сума, за да не издаде констативни протоколи за незаконно изградена тераса и за да не изготви проект на заповед за събарянето й. Служителят е бил задържан с белязани банкноти. Миналата седмица Варненският окръжен съд определи той да бъде задържан под стража. Апелативният съд разгледа жалбата му срещу това определение.

Адвокатът изрази несъгласие с извода на първата инстанция, че предвид характера на деянието, мъжът би могъл да извърши престъпление при друга мярка за процесуална принуда. Защитата смята, че са извършени всички процесуално-следствени действия, в това число са разпитани всички свидетели. Следователно общинският служител няма на кого да повлияе

Според представителя на Апелативната прокуратура, събраните към момента доказателства са в достатъчна степен, за да обосноват основателно предположение за авторството на деянието. С оглед заеманата длъжност, има вероятност обвиняемият да повлияе на свидетели да променят показанията си.

Апелативният съд съобрази, че Камен Х. е привлечен към наказателна отговорност за тежко по смисъла на закона престъпление. То се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. От събраните по делото доказателства на този първоначален етап от разследването може да се направи онова изискуемо от закона подозрение за съпричастие на лицето към вмененото му във вина деяние.

От данните по делото обаче според настоящата инстанция не може да се направи еднозначен извод за наличие на опасност от укриване или извършване на престъпление. Повече от очевидно е, че опасност от укриване няма. Обвиняемото лице е с постоянен адрес, на който живее с родителите, съпругата и малолетното си дете. Рискът от извършване на престъпление, евентуално против правосъдието, е хипотетичен и с толкова нисък интензитет, че за преодоляването му е достатъчно да се вземе втората по тежест мярка – домашен арест. Тя ще се контролира с електронно средство за наблюдение. Така ще бъдат постигнати целите, които законът поставя пред мерките за неотклонение.

С тези аргументи Варненският апелативен съд отмени определението на Окръжния съд и определи домашен арест за обвиняемия Камен Х. Съдебният акт не подлежи на обжалване.