Община Твърдица уведомява заинтересованите лица, които желаят да закупят допълнителни количества дърва за огрев за отоплителен сезон 2024/2025 година, че могат да подадат своите заявления за закупуване на допълнително количество дърва за огрев.

Образци на заявленията се предоставят от кметовете на кметствата и кметските наместници за съответните населени места на територията на Община Твърдица.

За живеещите в гр. Твърдица заявленията за дърва за огрев се подават на място в Информационният център на Община Твърдица, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

За живеещите в съответните населени места на територията на Община Твърдица заявленията за дърва за огрев се подават на място в кметствата, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Цената на дървата за огрев за 1 пр. м3 е 72 лв. с ДДС от склад без транспорт.