"Дни на иновациите в образованието" се провеждат днес в Голямата заседателна зала в Община град Добрич. Информационното събитие е организирано от Център за творческо обучение в партньорство с Община гр. Добрич.

Събитието има за цел да представи актуална информация относно образователните иновации, да подкрепят институциите в България в тяхното разбиране на смисленото използване на дигитални технологии и да информират по-добре голям брой представители на училища и детски градини в цялата страна.

Тази година акцент в "Дни на иновациите в образованието" е социално и емоционално развитие и STEAM в детската градина - как тези подходи могат да трансформират начина, по който възпитаваме и обучаваме нашите най-млади ученици, като създаваме основа за тяхното цялостно развитие и благополучие.

Центърът за творческо обучение е експертна организация, която подпомага образователните организации с технологични решения и обучения на техните екипи. Центърът обучава учители и директори, доставя и внедрява технологиите и подкрепя училищата и детските градини да развиват своите идеи и образователни практики.

Информационната проява, в която ще вземат участие Павел Павлов - зам.-кметът на Община град Добрич "Стратегическо развитие и икономика“, учители и директори на детски градини и училища, ще се проведе в два етапа за всяка от целевите групи съответно от 10.00 ч. и от 13.00 ч.