От пресцентъра на община Пловдив съобщават, че във връзка с годишното приключване на отчетната 2022 г.:

На 30.12.2022 г. дирекция "Местни данъци и такси" при община Пловдив ще работи с клиенти от 08:30 ч. до 11:00 ч.

На 30.12.2022 г. касата на община Пловдив, находяща се в Пловдив на пл. "Стефан Стамболов" №1 ще работи с клиенти от 08:30 ч. до 11:00 ч.

На 03.01.2023 г. дирекция "Местни данъци и такси" при община Пловдив няма да работи с клиенти от 08:00 ч. до 13:00 ч.