В Университетския център "Бачиново" на Югозападния университет "Неофит Рилски“ се проведе среща дискусия на тема "Дигиталното благополучие във висшето образование". Гост-лектор беше заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева. Събитието бе открито от декана на Факултета по педагогика доц. д-р Янка Стоименова. Приветствие към участниците и гостите поднесе ректорът проф. д-р Николай Марин.

Заместник-министър Митева изказа удовлетворението си от избора на темата и подчерта, че тя е изключително актуална в контекста на съвременната дигитална трансформация, която променя начина, по който преподаваме и учим.

Форумът започна с презентацията на доц. д-р Ирена Атанасова, която говори за предизвикателствата и инициативите, свързани с дигиталното благополучие. Доц. д-р Габриела Атанасова продължи темата, като акцентира върху положителното въздействие на технологиите. Някои нови креативни начини за представяне на изкуство и култура презентира доц. д-р Антон Генов, а дигиталната грамотност във висшето образование коментира гл. ас. д-р Мирослав Терзийски.

Голям интерес сред присъстващите предизвика темата, свързана с тенденциите в дигиталния маркетинг за повишаване на дигиталното благополучие, представена от доц. д-р Динка Златева. Доц. д-р Наташа Ангелова насочи вниманието към ключовата роля на дигиталната удовлетвореност и адекватната реакция на техностреса.

Презентациите бяха последвани от отворена дискусия, в която всички участници имаха възможност да споделят своите мнения и опит. Зам.-министърът цитира данни, според които само 30% от младите хора в Европа разграничават факт от мнение и подчерта, че е необходимо да се работи по отношение на дигитално-медийната грамотност, като тя да се преподава, но и да се търси отговорност от тези, които преподават и обезпечават системата. Г-жа Митева коментира още, че по отношение на ресурси има огромна демократичност в това кой, откъде и какъв ресурс може да ползва, а държавата предоставя лицензи и достъп до академични бази данни на световно ниво за университетите.

В края на срещата ректорът проф. Марин благодари на всички за участието и за продуктивния обмен на мнения и идеи, които ще спомогнат за успешното справяне с предизвикателствата на дигиталната ера в образованието.