Дезинсекция срещу имаго комари с генератор за топъл аерозол ще се извърши на територията на Смолян, в това число районите около "Каскадата“ в кв. Нов център, Стадиона в гр. Смолян с прилежащите спортни площадки, стадион "Септември“ в кв. Райково с прилежащата спортна площадка за тенис, кв. Устово тревните площи покрай реката и тревните площи в ж.к Прогресите, съобщиха от община Смолян.

Опушването срещу комари ще се извърши на 24 юни /понеделник/ 2024г. във вечерните часове от 21.00 часа до сутринта, се препоръчва:

- Гражданите да затварят прозорците на жилищата си;

- Собствениците на пчелни семейства да затварят кошовете.

Препаратите са безвредни за хора и животни!