Ние от сдружение "За Марица Изток" не сме съгласни да стоим пасивно по време на текущите преговори, чакайки отново да бъдем излъгани. Това съобщи председателят на КНСБ в ТЕЦ "Марица-изток 2“ Деян Дяков, предаде репротер на "Фокус". От сдружението искат всички преговори по предстоящото споразумение, по което са страна, да не се състоят без тях и да са обществено достъпни за гражданите. 

"Ще се борим докрай за спасяването на комплекс "Марица Изток" и няма да позволим съдбите ни да се решат за пореден път на тъмно", допълни Дяков. По думите му днес е било подадено заявление до министър-председателя Николай Денков, министъра на енергетиката Румен Радев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков.

"Във връзка с поетия от управляващите ангажимент за предстоящи преговори и сключване на споразумение със социалните партньори, включително на всички синдикални структури от "ТЕЦ Марица изток 2" и "МИНИ Марица изток" по приемане на Декларацията на протестния митинг от 19.09. на миньори и енергетици, заявявам от името на 2400 работници в "ТЕЦ Марица изток", че очаквам да получа покана за срещите, които се организират до окончателното подписване на документа. Като представител на гражданите от СНЦ "За Марица изток" за регион Стара Загора и като представител на работниците и служителите в държавната ТЕЦ "Марица-изток 2“, заявявам, че настояваме всички срещи по преговорите да се водят при открити врата като бъдат обшествено достъпни за гражданите и обществеността бъде информирана предсварително за мястото и часа на провеждането им", пише в документа.

Рени АТАНАСОВА