Детската градина "Дъга“ в смолянското село Смилян ще бъде обновена и модернизирана за първи път, 60 години след откриването й. Това стана ясно на встъпителна пресконференция по проект "Модернизация на образователната среда в детска градина Дъга, с. Смилян, Община Смолян“, която се проведе днес в община Смолян, предаде репортер на "Фокус“.

Заместник-кметът на Смолян, Марин Захариев заяви, че детската градина в Смилян, една от малкото в община Смолян, която има нужда от саниране. "Знае се, че в образователната инфраструктура – училища и детски градини, хвърлихме доста усилия и като се откри възможност за кандидатстване имахме обследване и решихме да насочим средствата точно там. Смилян е най-голямото село в общината, с много живи образователни институции. Градината разполага са две сгради, като има и филиал в Могилица. Селото е живо и има много деца и се радвам, че ще успеем да подобрим образователната среда основно по мерките за енергийна ефективност и не само“, отбеляза Захариев. 

Ръководителят на проекта Атанас Малаков заяви, че финансирането е Националния план за възстановяване и устойчивост, а стойността на проекта е 790 148,79 лв. с ДДС. Срокът на изпълнение е 30 месеца от датата на подписване на договора. "Главата цел на проекта е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивирана образователна среда за средата, както и осигуряване на съвременна материална база за децата. Цели се също така и намаляване на потреблението на енергията, намаляване на разходите за поддръжка, спестяване на емисии от парникови газове, обновяване на дворното пространство, с цел осигуряване на по-добри условия за децата. Подобряване на условията в градината ще повиши броят на децата, които я посещават“, поясни Малаков.

Той допълни, че строителните дейности включват основен ремонт, реконструкция на централната сграда на детската градина, мерки за енергийна ефективност, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограмата, топлинно изолиране на покрива, доставка и монтаж на термопомпа и отопление и система за изграждане и автоматизация, подмяна на ВиК и ремонт на санитарни възли, ел. и ОиВ инсталации.

По проекта ще бъдат изградени фотоволтаична система за използване на алтернативни източници на енергия, предвидени са и други строително-монтажни работи за осигуряване цялостен обновен облик на детската градина, както отвън така и отвътре, включително и прилежащото дворно пространство, както и подобряване на достъпа на лица с увреждания, посочи ръководителят на проекта.

Предвижда се и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на детската градина. "Ще бъде доставено и монтирано ново, съвременно и безопасно оборудване и обзавеждане, което е необходимо поради факта, че наличното към момента е старо и амортизирано. Предвиденото оборудване и обзавеждане е подходящо за детска градина и ще бъде съобразено с изискванията на нормативната уредба и нуждите на децата и персонала“, уточни още Малаков.

Зам.-кметът Захариев изрази надежда още през лятото да успеят да извършат ремонта, за да може есента детската градина да се ползва. "Надявам се до две седмици да има избран изпълнител и да се работи в летния сезон. Оборудването и отоплителната система ще са съвременни и ще е по-лесно за опериране от персонала. Ще има и производства на енергия, която да се използва и потребява. По този начин влизаме във висок клас енегроефективна сграда, която може да бъде за пример. Това е първия от серията проекти, които се надявам да се случат през тази и следващата година в община Смолян. Радвам се, че ПВУ достига и ще достигне до хората, защото това беше идеята за възстановяване след пандемията и за помощ в регионите в Европа“, коментира Захариев.

Директорът на детската градина в Смилян, Калина Калайджиева заяви пред "Фокус“, че е благодарна на екипа за проекта и изрази надежда за бързата му реализация. "Детската градина е създадена преди 60 години и оттогава няма основен ремонт. С лични средства се стараем да правим подобрения, но тъй като бюджетът ни е много ограничен и ние сме на ръба, за да достигаме нужното за децата. В момента в детската градина имаме 84 деца. Има пет основни групи. В централната сграда, в която ще се извърши ремонт,  има три основни групи и се надяваме благодарение на всички тези усилия да достигнем до по-добра и ефективна среда на децата, за да може всички заинтересовани да са по-въодушевени във всяка една форма на обучението“, уточни директорът. Тя добави, че детската градина има и втора сграда в село Смилян, както и филиал в Могилица, който е защитен, тъй като наоколо няма другаде детска градина“, каза още Калайджиева.