Детска млечна кухня - Бургас отвори свой филиал в квартал "Банево“. Този градски район изпитваше нужда от откриването на такъв пункт за храна, тъй като в него живеят много семейства с малки деца.

Пунктът в квартал "Банево“ се намира в двора на ОУ "Иван Вазов“ и е с работно време от 11:30 до 12:30 часа.