Десетокласници от Първа езикова гимназия във Варна проведоха своеобразен час по правосъдие на тема наркотици със съдия Ралица Райкова от Окръжен съд – Варна. Срещата беше осъществена в рамките на образователната програма на Висшия съдебен съвет и МОН "Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Съдия Райкова, която е приела са своя кауза разговорите с учениците на тази тема, направи кратък преглед на видовете наркотици, които най-често се разпространяват. "Няма безобиден наркотик. Статистиката показва, че дори марихуаната може да отключи такива тежки заболявания като епилепсия, психози, шизофрения. Не погубвайте бъдещето си! Защото дори да опитате наркотик от любопитство или като начин да се справите с тежък момент, първо това няма да реши проблема Ви и второ може да се окажете в съда. Оттам това ще се отрази в свидетелството Ви за съдимост и съответно на бъдещата ви професионална реализация, защото няма да имате доверието на работодателите, ако знаят че имате присъда за наркотици“, обясни съдията от Варненския окръжен съд. 

Учениците разбраха още, че носят наказателна отговорност, тъй като са навършили 14 години, като последствията от делата им ще бъдат по-сериозни. Отправиха и много въпроси.

Съдия Райкова посочи, че дилърите се опитват винаги да са една крачка напред, да променят постоянно формулите на психоактивните вещества, за да заобикалят забраните. Десетокласниците научиха, че от октомври миналата година в забранителния списък на Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични вече е включен и хексахидроканабинола – аналог на активното вещество в марихуаната – тетрахидроканабинола, използван широко като съставка в течностите за електронни цигари (течности за вейп).

"Не посягайте към наркотиците! Не се лишавайте сами от хубавото бъдеще, което ви очаква, от добрият път по който сте поели! Мислете! Най вече за себе си!“, призова учениците съдия Ралица Райкова.

Срещата с Х "в“ в Първа езикова гимназия приключи с покана да посетят Окръжен съд – Варна, за да разгледат Съдебната палата и да се запознаят и с други аспекти от работата на съда.