Делегация от Университета "Инхоланд“ от Нидерландия посети Катедрата по логопедия и медицинска педагогика към Факултета по обществено здравеопазване на МУ – Варна. Визитата се осъществи по програма за сътрудничество между побратимените градове Варна и Дордрехт на Община Варна.

Студенти и преподаватели от двата университета представиха своите институции, учебни планове и програми, както и базите си за практическо обучение. Ръководителят на Катедра "Логопедия и медицинска педагогика“ доц. Живко Жеков представи бакалавърската и магистърските програми по логопедия и клинична логопедия. Беше дадена възможност на студентите да обменят информация относно формите и методите на обучение в техните специалности.

Ръководителят на отдел "Международно сътрудничество“ доц. Анета Докова представи структурата на Медицински университет – Варна и се постигна взаимно съгласие за подписване на бъдещо споразумение за обмен на студенти и преподаватели по програма "Еразъм+“.

Представителите на Община Варна изразиха благодарността си за съдействието, професионализма и топлия прием на чуждестранните гости.